Preskocit navigáciu

Podmienky prijatia


Povolanie vojaka je špecifické a vyžaduje si kvalitného jednotlivca. Nielen vzdelanie však robí človeka dobrým vojakom. Je to predovšetkým vnútorné presvedčenie, osobná motivácia a vernosť svojej krajine. Úspešný môžeš byť len v prípade dobrej fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti a zdravotnej kondície.
 
Ak chceš byť jedným z nás, musíš spĺňať tieto podmienky:
 • vek minimálne 18 rokov a maximálne 30 rokov (pre hodnostný zbor mužstva, poddôstojníkov a dôstojníkov), resp. 25 rokov (ak budeš počas prípravy študovať na vojenskej vysokej škole),
 • minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity,
 • štátne občianstvo SR alebo štátu, ktorý je štátom EÚ alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je SR členom,
 • trvalý pobyt na území SR,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • spoľahlivosť,
 • zdravotné predpoklady,
 • psychická spôsobilosť a fyzická zdatnosť,
 • dňom prijatia do ozbrojených síl nemôžeš:
  • byť členom politickej strany alebo politického hnutia,
  • podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.
 
Podmienky prijatia k ČS PSR (čestné jednotky):
 • výška 183 – 190 cm
 • bez kozmetických vád tváre
 • bez okuliarov
 • bez tetovania na viditeľných častiach tela (tvár, krk a horné končatiny)
 
Viac informácií na www.profesionalnaarmada.sk

Skočiť na menu
Share