Preskocit navigáciu

Komplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných síl


Komplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných síl

Uvádzanie do bojovej pohotovosti, plnenie úloh mobilizácie a opatrení na ochranu síl spoločne nacvičujú v dňoch 15. a 16. októbra príslušníci veliteľstva brigády, podriadené útvary a jednotky 1. mechanizovanej brigády pod velením náčelníka štábu plukovníka Jána Halaja.

Cieľom komplexného nácviku je precvičiť činnosť profesionálnych vojakov a zamestnancov pri plnení úloh na uvedenie do bojovej pohotovosti, plnenia opatrení na ochranu síl a doplnenie útvarov na tabuľky vojnových počtov v čase vojny a vojnového stavu po vyhlásení všeobecnej mobilizácie.

V rámci tohto cieľa sú precvičené úlohy zaradenia síl a prostriedkov do skupín na plnenie úloh uvádzania do bojovej pohotovosti a mobilizácie, prenikania vyrozumenia o prijatom rozkaze k hlavným funkcionárom, riadenie a velenie na stupni VePS, brigáda a útvar.

Nácvik zároveň preverí úroveň činnosti a vedomosti dozornej služby, pohotovostnej časti a skupiny doplňovania pri plnení úloh bojovej pohotovosti, mobilizácie a opatrení na ochranu síl s podporou príslušníkov 12. mechanizovaného práporu z Nitry, ďalej preverí spôsob spracovania stanovených hlásení a vyhodnocovania prijatých hlásení od pohotovostných častí a skupín doplňovania podriadených útvarov. Zároveň overí časové a obsahové zladenie s plnením požadovaných úloh počas bojovej pohotovosti a vykonania príjmu záloh počas mobilizácie.

Jednou z tém nácviku je preveriť úplnosť, kvalitu a reálnosť spracovaných plánov vyrozumenia profesionálnych vojakov a zamestnancov, reálnosť dokumentácie uvádzania do pohotovosti, ako aj personálne zloženie a materiálne vybavenie vytváraných pracovísk vo veliteľstve prvej brigády.


Komplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných sílKomplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných sílKomplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných sílKomplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných sílKomplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných sílKomplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných sílKomplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných sílKomplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných sílKomplexný nácvik uvádzania do bojovej pohotovosti príslušníkov prvej brigády za riadenia Veliteľstva pozemných síl

Autor: Ve1.mb , Foto: Ve1mb - Dátum: 15.10.2019
Čítanosť: 2142
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share