Preskocit navigáciu

Veliteľ síl výcviku a podpory OS SR


plukovník gšt. Ing. Martin STOKLASA

Veliteľ síl výcviku a podpory OS SR plukovník gšt. Ing. Martin STOKLASA

Narodil sa 13. augusta 1968 v Trenčíne.
Vyštudoval Vysokú vojenskú školu pozemného vojska ,odbor veliteľsko-inžiniersky tankový vo Vyškove. Je absolventom National War College v NDU Washington DC v USA.

 
Vykonávané funkcie:
• 1990-1993 – základné veliteľské funkcie čata/rota v 10. tankovom pluku 13. tankovej   divízie Východného vojenského okruhu,
• 1993-1994 – kurz anglického jazyka v Kanade,
• 1994-1998 – vedúci starší dôstojník – špecialista oddelenia pre zabezpečenia zahraničných vzťahov veliteľstva ASR/GŠ ASR,
• 1996-1998 zástupca náčelníka oddelenia pre zabezpečenie medzinárodných vzťahov kancelárie náčelníka GŠ ASR,
• 1998-2000 – štábny dôstojník –cvičenia, Medzinárodný vojenský štáb PCC/SHAPE v Monse Belgicko,
• 2000-2003 – náčelník štábu Práporu okamžitej reakcie Martin,
• 2003-2006 - veliteľ Práporu okamžitej reakcie Martin, Ľahkej brigády PS OS SR,
• 2006-2007 – štúdium v National War College International Fellows v NDU Washington DC v USA, priznaný titul gšt a MSc – magister stratégie národnej bezpečnosti,
• 2007-2008 – náčelník odboru pre plánovanie a riadenie operácií veliteľstva 1. Mechanizovanej brigády v Topoľčanoch,
• 2008-2009 – ZNŠ pre podporu Mnohonárodnej brigády Stred KFOR v Kosovo/Srbsko,
• 2009-2009 – náčelník štábu veliteľstva 1. Mechanizovanej brigády v Topoľčanoch,
• 2009 náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru Oddlenia operačného plánovania Štábu pre operácie, GŠ OS SR ,
• 2009- 2011 - náčelník odboru výcviku, cvičení a doktrín Štábu pre operácie,GŠ OS SR ,
• 2011-2012 – náčelník odboru Stratégie/CJ 5, veliteľstvo ISAF, Kábul Afganistan, 
• 1.6.2012 – zástupca náčelníka štábu Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,               
• 1.8.2012 – náčelník štábu Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,
• 1.8.2013- Veliteľ síl výcviku a podpory OS SR.
Jazyková pripravenosť:
Anglický jazyk STANAG 3, TOEFL


Plukovník Stoklasa má 2 deti, dcéru Martinu a syna Michala.

Skočiť na menu


Share