Preskocit navigáciu

Zástupca veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky


brigádny generál Ing. Ivan Balog

Zástupca veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Ing. Ivan Balog

Vzdelanie:

 • 2010 – 2011 – Vyšší veliteľsko-štábny kurz VII., Centrum vzdelávania AOS, Liptovský Mikuláš
 • 2004 – kurz anglického jazyka STANAG 2, jazykový inštitút SEĽUZ MO SR, Prešov
 • 2001 – kurz na výcvik inštruktorov BMATT, Vyškov
 • 2000 – kurz anglického jazyka SLP 1
 • 1989 – 1993 - Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov, odbor veliteľsko-inžiniersky motostrelecký

Vykonávané funkcie:

 • od 1.9.2021 – zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR,
 • 2019 – 2021 – veliteľ 1.mechanizovanej brigády Topoľčany,
 • 2017 – 2019 - náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl OS SR,
 • 2017 – náčelník Odboru bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl OS SR,
 • 2015 – 2016 – náčelník Oddelenia vševojskovej prípravy a cvičení Odboru bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl OS SR,
 • 2014 – 2015 – náčelník štábu Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Pozemných síl OS SR,
 • 2012 – 2014 – zástupca náčelníka Odboru pre operácie Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,
 • 2011 – veliteľ Operačného výcvikového tímu OMLT jednotky ISAF v Afganistane,
 • 2008 – 2011 – náčelník Oddelenia výcviku a ÚVZ Odboru pre riadenie operácií a výcviku Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,
 • 2006 – 2008 – náčelník Oddelenia plánovania Odboru operácií a výcviku Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,
 • 2004 – 2006 – základné veliteľské funkcie, štáb Poddôstojníckej akadémie Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,
 • 2003 – 2004 – dôstojník skupiny plánovania a riadenia výcviku medzinárodného práporu Trebišov,
 • 2003 – zástupca náčelníka operačnej skupiny S-3 štábu veliteľstva Česko-slovenského práporu KFOR v mierovej misii JOINT GUARDIAN v Kosove,
 • 2000 – 2003 – dôstojník skupiny plánovania a riadenia výcviku 1. mechanizovaného práporu 1. mechanizovanej brigády Veliteľstva pozemných síl Armády SR,
 • 1995 – 2000 – veliteľské funkcie rota/prápor zastával u 2. mechanizovaného práporu 21. mechanizovanej brigády 2. armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR,
 • 1993 – 1994 – základné veliteľské funkcie čata/rota zastával u prieskumnej roty 55. mechanizovaného pluku 14. mechanizovanej divízie Armády SR,
 • 1990 – študent na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska Vyškov ,

Jazyková pripravenosť:

 • anglický jazyk SLP 2

Skočiť na menu


Share