Preskocit navigáciu

Zo štruktúry síl odišla prvá logistická základňa


Zo štruktúry síl odišla prvá logistická základňa

  Slávnostným nástupom dňa 18. decembra sa skončila činnosť Základne prebytočného a neupotrebyteľného materiálu (ZPrNM) v štruktúre Síl výcviku a popory. V súlade s prebiehajúcimi organizačnými zmenami v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú zo Strategického hodnotenia obrany a ním súvisiacich dokumentov, sa ZPrNM ruší a zároveň vytvára Základna nepotrebného majetku k 1. januáru 2014.
Posledný deň roka 2013 bude tým dňom, kedy sa ukončí činnosť ZPrNM Nemecká v štruktúre Síl výcviku a podpory. Dochádza k prepodriadeniu základne spod velenia ozbrojených síl do priamej podriadenosti Agentúry správy majetku Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Veliteľ Základne prebytočného a neupotrebiteľného materiálu podplukovník Juraj Črepp v úvode slávnostného nástupu privítal pozvaných hostí a v krátkosti zhrnul históriu a poslanie útvaru počas jeho existencie.
Slávnostného nástupu sa za Generálny štáb zúčastnil brigádny generál Juraj Krištofovič - náčelník Štábu podpory operácii, ktorý vo svojom príhovore poďakoval príslušníkom základne za odvedenú prácu v prospech OS SR a zároveň pripomenul, že základňa bude plniť rovnaké úlohy, aké plnila doposiaľ aj v novej štruktúre. „Na pleciach Vás, príslušníkov základne bude aj naďalej preberanie, uskladnenie a posudzovanie hnuteľného majetku, spracovávanie návrhov prebytočnosti, po ich schválení realizácia obhliadok a následný odpredaj materiálu“ povedal Krištofovič.
Na záver slávnostného nástupu vystúpil so svojim príhovorom veliteľ Síl výcviku a podpory plukovník Martin Stoklasa, pod ktorého velením skončila základňa svoje pôsobenie v štruktúre SVaP OS SR. Veliteľ v krátkosti zhodnotil takmer dvanásť ročné pôsobenie základne v štruktúre SVaP OS SR a poďakoval príslušníkom základne za prácu, ktorú vykonali ako zamestnanci síl výcviku a podpory v prospech OS SR. Ako prejav morálneho ocenenia udelil veliteľovi základne pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR II. stupňa.
Veliteľ základne podplukovník Juraj Črepp venoval pri príležitosti zrušenia základne pamätnú mincu príslušníkom základne a pozvaným hosťom.
Nástupu sa ďalej zúčastnili hlavní funkcionári veliteľstva Síl výcviku a podpory: náčelník štábu VSVaP plukovník Dreveňák, náčelník Odboru podpory operácii plukovník Rudolf Pástor, riaditeľ Agentúry správy majetku MO SR Ing. Dušan Gavlas a ďalší pozvaní hostia.

Základňa prebytočného a neupotrebiteľného materiálu Nemecká vznikla k 1.7.2002 reorganizáciou z 5. Základne automobilového materiálu. Vzhľadom na organizačné zmeny v OS SR kedy dochádzalo k rušeniu útvarov, znižovaniu počtov techniky a materiálu vznikla potreba vytvorenia takzvaných Skladov nadpočetnej techniky. Postupne boli vytvorené pod základňou sklady nadpočetnej techniky Mokraď, Bratislava, Kežmarok a Brezno. Za obdobie od vzniku základne a SNT do 31.12.2006 bolo do skladov nasunutých celkom 9 240 ks techniky a 99 349 t ostatného materiálu. Postupným znižovaním objemov materiálu v SNT došlo k ich následnému zrušeniu v období rokov 2009 až 2011.
Činnosťou základne nebol len príjem výzbroje techniky a materiálu, jeho posudzovanie a následné nakladanie či už s prebytočným alebo neupotrebiteľným majetkom štátu, ale aj vyťažovanie náhradných dielov pre potreby opravárenských jednotiek.


Zo štruktúry síl odišla prvá logistická základňaZo štruktúry síl odišla prvá logistická základňaZo štruktúry síl odišla prvá logistická základňaZo štruktúry síl odišla prvá logistická základňaZo štruktúry síl odišla prvá logistická základňaZo štruktúry síl odišla prvá logistická základňaZo štruktúry síl odišla prvá logistická základňaZo štruktúry síl odišla prvá logistická základňa

Autor: SeVel , Foto: ZPrNM - Dátum: 18.12.2013
Čítanosť: 15515
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share