Preskocit navigáciu

Náčelník odboru rozvoja spôsobilostí a požiadaviek


plukovník Ing. Miroslav HATALA

Náčelník odboru rozvoja spôsobilostí a požiadaviek plukovník Ing. Miroslav HATALA

Narodil sa 28. novembra 1961 v Nových Zámkoch.

Vykonávané funkcie:

03.02.1982 prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania podľa ustanovenia
13.08.1985 ukončil štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši, odbor veliteľsko - inžiniersky spojovací,
14.08.1985 veliteľ 2. rádiovej čaty rádiovej roty 4. spojovacieho práporu 2. motostreleckej divízie 1.armády Západného vojenského okruhu
03.10.1989 zástupca veliteľa 4. spojovacieho práporu 2. motostreleckej divízie
17.09.1991 dôstojník pre organizačné a mobilizačné veci 13. spojovacieho práporu 13.tankovej divízie Východného vojenského okruhu
15.09.1992 náčelník štábu 13. spojovacieho práporu 13. tankovej divízie vojenského veliteľstva Východ
01.10.1995 náčelník štábu práporu 1. spojovacieho práporu 1. armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR
01.10.2000 spojovací náčelník - náčelník skupiny spojovacích systémov oddelenia zabezpečenie velenia štábu Veliteľstva domobrany Veliteľstva pozemných síl Armády SR
01.06.2002 náčelník oddelenia velenia a spojenia S 6 Veliteľstva štábu mnohonárodnej brigády Generálneho štábu Armády SR
01.07.2005 náčelník oddelenia - zástupca náčelníka kancelárie všeobecného oddelenia Kancelárie náčelníka Generálneho štábu OS SR Generálneho štábu ozbrojených síl SR
01.11.2005 náčelník oddelenia - všeobecného oddelenia Kancelárie náčelníka Generálneho štábu OS SR Generálneho štábu ozbrojených síl SR
01.02.2006 náčelník oddelenia - zástupca náčelníka kancelárie oddelenia podpory velenia Kancelárie náčelníka Generálneho štábu OS SR
01.01.2008 náčelník oddelenia - zástupca náčelníka odboru Oddelenie kontroly náčelníka GŠ OS SR a služby vojsk Odbor vnútorného riadenia Generálny štáb Ozbrojené sily
01.11.2009 náčelník odboru, Odbor vnútorného riadenia Generálny štáb Ozbrojené sily SR 01.09.2012 náčelník odboru, Odbor rozvoja spôsobilostí Veliteľstvo pozemných síl Pozemné sily Ozbrojené sily SR
15.05.2014 náčelník odboru, Odbor rozvoja spôsobilostí a požiadaviek Štáb Veliteľstvo síl výcviku a podpory Sily výcviku a podpory Ozbrojené sily SR

Skočiť na menu


Share