Preskocit navigáciu

Kontaktné linky na poskytnutie informácií, duchovnej podpory a pastoračnej starostlivosti pre rodiny vojakov vyslaných do misií


Pastoračné oddelenie Ordinariátu OS a OZ SR

Telefón: 02/6593 60008, 0960 313263
Fax:       02/6593 60009
e-mail:   jozef.dorko@ordinariat.sk

Vojenský dekanát síl výcviku a podpory OS SR

Telefón: 0960 332 317, 0903 824 424
e-mail:   stanislav.lipka@mil.sk

Telefónne linky na zabezpečenie psychologickej podpory pre rodiny

VSVaP Trenčín, VÚ 9149 Hlohovec, VÚ 4444 Hlohovec, VÚ 2206 Topoľčany
Zastrešenie Centrum psychologických a sociologických činností

PU OS SR Bratislava

PhDr.Klimeková Anna
tel.č.      0960 328 889
e-mail : anna.klimekova@mil.sk

- poradenstvo osobné, školské, krízová intervencia

VÚ 2370, VÚ 8009 Martin
z veliteľstva výcviku Martin VÚ 1037

Verejne dostupné telefónne čísla poskytujúce zdravotnícke informácie, psychologickú podporu všeobecné a špecifické informácie

Linka záchrany                                 0850 11 13 13 nonstop (v ohrození života, ako poskytnúť prvú pomoc)
Linka dôvery Ministerstva vnútra   02/ 55 57 11 10 nonstop
Linka detskej istoty Slovensko     0800 500 500 bezplatná, anonymná linka dostupná bezplatne i zo siete ORANGE, Telecom
                                                            nepretržite; poradenstvo pre deti i rodičov; rodičia v stredu od 14 do 20 hod.
Internetová poradňa na                  www.pokec.sk od 17 do 21 hodiny

Info Asistent                                     12 111 (poskytovanie informácií rôzneho charakteru)
SOS                                                   112 (dostupnosť, nepretržitá linka, bez predvoľby)
 

Inštitúcie poskytujúce psychologické poradenstvo


 1. V zameraní na pár, rodinu, manželské, párové poradenstvo

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin     č.t.: 043/ 42 60 641
  Referát poradensko – psychologických služieb  č.t.: 043/ 42 60 660
  Novomeského 4
  036 01 Martin
  Mgr. Mária Vantarová  maria.vantarova@upsvar.sk
  Mária Frkáňová  maria.frkanova@upsvar.sk

  Vedúci OSPO  gregorcik.jan@upsvr.gov.sk

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
  Referát poradensko – psychologických služieb Topoľčany
  Škultétyho 1577/8                                                               č.t: 038/ 53 21 809
  955 01 Topoľčany                                                               č.t.: 038/ 54 33 270
  PhDr. Margita Kubišová  margita.kubisova@upsvar.sk
  Mgr. Magdaléna Krosláková  magdalena.kroslakova@upsvar.sk
  Renáta Gálisová  renata.galisova@upsvar.sk

  Vedúca OSPO  eva.riecicova@upsvar.sk

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany  č.t.: 033/ 73 65 342
  Referát poradensko – psychologických služieb
  Jarmocká 3209/3
  920 01 Hlohovec

  Vedúca OSPO  galkova.ingrid@upsvr.gov.sk

 2. Pedagogicko-psychologické poradne a Centrá výchovnej a psychologickej prevencie poskytujúce poradenstvo v orientácii na školské a výchovné problémy

  Pedagogicko-psychologická poradňa  č.t.: 033/ 74 26 988
  Fraštacká 4,
  920 01 Hlohovec  www.esfporadna.sk
  Mgr.Tomeková Viera
  Mgr.Davidová Marta

  Pedagogicko-psychologická poradňa
  Tovarnícka 38
  955 01 Topoľčany

  Pedagogicko-psychologická poradňa  č.t. 038/53 231 87, 54 33 222
  nám. Ľ. Štúra 1738
  955 01 Topoľčany
  PhDr.Eva Hašanová  ppptopolčany@topolčany.net
  PhDr.Mišutová Darina, Ozábalová Magdaléna

  Pedagogicko-psychologická poradňa   č.t.: 043/ 43 02 020;42 39 111; 4302 021
  ul. Kollárova 49                                               
  036 01 Martin  pppmartin@gaya.sk

  Pedagogicko-psychologická poradňa   č.t.: 043/ 423 9111
  p.Mudroňa 33
  036 01 Martin
  PhDr.Lepejová Nora ppp-martin@enelux.sk

  Pedagogicko-psychologická poradňa
  Andreja Kmeťa 22
  036 01 Martin

Skočiť na menu


Share