Preskocit navigáciu

Májová vojenská rada náčelníka Generálneho štábu


Májová vojenská rada náčelníka Generálneho štábu

V poslednú májovú stredu sa na pôde Generálneho štábu OS SR v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Vojenskej rady náčelníka GŠ OS SR.

Členovia rady sa znova stretli, aby prerokovali dôležité dokumenty. Jedným z prerokovaných a schválených materiálov je rozvoj spôsobilostí protokolu OS SR. Tento dokument má poskytnúť základný rámec pre tvorbu požiadaviek na komplexný a vzájomne previazaný rozvoj všetkých aspektov potrebných pre dôstojné zabezpečenie protokolárnych aktivít poskytovaných jednotkami OS SR.

Návrh dokumentu Koncepcia rozvoja spôsobilostí peších jednotiek vytvára možnosti a predpoklady teritoriálneho rozdelenia mobilizačných úloh za účelom efektívneho využitia zdrojov pri povolaní vojakov zo zálohy na výkon mimoriadnej služby a mobilizácií OS SR. Materiál obsahuje návrh zabezpečenia teritoriálnej pôsobnosti v čase vojny a vojnového stavu na zabezpečenie obrany štátu. Predložený materiál rada schválila.

S cieľom zefektívniť systém opráv v OS SR zabezpečením optimalizácie štruktúr, modernizácie dielenských prostriedkov a kvalitnej odbornej prípravy dielenských špecialistov bola schválená aj Koncepcia rozvoja opravárenských spôsobilostí.
Uvedené materiály náčelník GŠ OS SR generálporučík Vojtek pozitívne hodnotil a zdôraznil, že budú využívané ako východisko pre plánovanie čiastkových úloh rozvoja jednotlivých spôsobilostí a pre tvorbu požiadaviek.

Vojenská rada NGŠ vyhodnotila aj plnenie úloh OS SR v zahraničných operáciách a misiách za minulý rok. Materiál hodnotí aktívnu účasť príslušníkov OS SR a plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky v jednotlivých operáciách v krízových oblastiach sveta a v pozorovateľských misiách v roku 2012.

Na záver generálporučík Vojtek poďakoval prítomným členom rady za ich účasť a aktívny prístup k prerokovávaným témam. Nasledujúce rokovanie členov Vojenskej rady náčelníka GŠ OS SR sa uskutoční 26. júna 2013.Autor: KaNGŠ , Foto: Ilustračné foto - Dátum: 29.05.2013
Čítanosť: 7383
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share