Preskocit navigáciu

Vojakov mažovalo rekordne veža detí


Vojakov mažovalo rekordne veža detí

Rekordných 2 236 výtvarných prác hodnotila porota v rámci 12. ročníka výtvarnej súaže Deti mažujú vojakov. Vlani ich bolo 1 335.

Práce z približne 150 škôl boli hodnotené v kategóriách mladší žiaci a starší žiaci. Víazom v kategórii mladší žiaci sa stal Nikolas Matejčík z Krtoviec. Na druhom mieste skončila Alica Imrichová z Gelnice (ZŠ na Hlavnej ul.) a na treom Erika Botošová zo Šídu. V kategórii starších žiakov zvíazila Dominika Čorejová z Michaloviec (ZŠ Komenského) pred Lýdiou Choračšákovou z Novosadu a Biankou Ivankovou z Prešova (ZŠ na Lesníckej ul.).

Podža člena poroty akademického maliara Jozefa Porubčina mimoriadny nárast hodnotených prác svedčí o tom, že súaž si našla pevné miesto na hodinách výtvarnej výchovy v základných či umeleckých školách a je aj v centre pozornosti mladých výtvarníkov. Zároveň pomáha upriami pozornos školákov aj na činnos našich ozbrojených síl.

Súaž Deti mažujú vojakov tradične vyhlásil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a redakcia časopisu Ministerstva obrany SR OBRANA. Diplomy a odmeny si ocenení prevezmú na 16. ročníku Dňa detí s ozbrojenými silami, ktorý sa uskutoční 1. júna 2013 v Giraltovciach.


Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí Vojakov mažovalo rekordne veža detí

Autor: MO SR - Pavol Vitko , Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 30.05.2013
Čítanos: 7545
Verzia pre tlač

Skoči na menu
Share