Preskocit navigáciu

ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...


ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...
Príslušníci odchádzajúcej rotácie slovenského kontingentu v operácii ISAF 24. novembra slávnostne ukončili svoje pôsobenie v Afganistane prevzatím medailí Non-Article 5 za službu v operácii NATO.

24. november, Kandahár Airfield, 16:00 hod. „Povinný" údaj do kroniky. Jeden z tých najkrajších údajov pre každého vojaka, pretože vo Fest Tent priestore sa uskutočnila, Medal parade odchádzajúcej 20. rotácie slovenského kontingentu ISAF. Dva šíky nastúpených 127 slovenských vojakov, ktorí odovzdávajú operačnú úlohu novej rotácii a končia pôsobenie v operačnom priestore. Sme pripravení s pokorou, hrdosťou, ale aj s malým smútkom v srdciach, na odovzdanie medailí Non-Article 5. Smutný preto, lebo nás tu malo byť 128. Jeden priateľ a kamarát nám tu chýba. „Daniel, ešte raz, česť tvojej pamiatke!“

Pre vojakov bola veľkou cťou, okrem vzácnych pozvaných hostí z koaličných armád a kontraktorských firiem, aj prítomnosť nového veliteľa leteckej základne v Kandaháre, brigádneho generála Michaela Fantiniho. „Som na Vás hrdý, slovenskí vojaci. Pokojne môžem spávať, keď viem, že Vy strážite a zabezpečuje priestor operácie. Myslím v týchto chvíľach aj na Daniela - vojaka, ktorý zahynul 9. júla pri napadnutí Vašej jednotky afganským vojakom“, povedal nastúpeným jednotkám veliteľ základne.

Po príhovore veliteľa si prevzalo medaily 66 vojakov, ktorí sú v tomto priestore operácie po prvýkrát, 52 vojakov, ktorí sú tu po druhýkrát a deviati, ktorí v Afganistane pôsobili už po tretíkrát. Veliteľ základne KAF spolu s veliteľom pre ochranu síl plukovníkom Michaelom Allshouseom, veliteľom 20. rotácie slovenského kontingentu podplukovníkom Petrom Ondrejkom a podplukovníkom Jánom Molnárom z Generálneho štábu OS SR odovzdali vojakom zaslúžené medaily. Po odovzdaní medailí veliteľ končiacej rotácie podplukovník Ondrejka odovzdal symbolicky Slovenskú vlajku novému veliteľovi 21. rotácie plukovníkovi gšt. Svetozárovi Bohušovi – veliteľovi novej rotácie slovenských jednotiek v Afganistane. Veliteľ odchádzajúcej rotácie sa v príhopvore poďakoval za prácu všetkým vojakom, ktorí si splnili všetky operačné úlohy so cťou a symbolickou minútou ticha si uctili pamiatku zosnulého Daniela Kavuliaka.

Modlitba a požehnanie. Aj tieto veci nás sprevádzali a boli súčasťou slávnostnej ceremónie. Vo svojom vystúpení pozdravil vojakov aj „padre“ - vojenský duchovný kontingentu nadporučík Viktor Sabo, ktorý zabezpečoval ekumenickú duchovnú službu našim vojakom počas uplynulých šesť mesiacov. Na záver udelil odchádzajúcim vojakom Áronovské požehnanie. Jeho nástupca poručík Marek Brody v modlitbe prosil o požehnanie a ochranu patróna Sv. Šebastiána a Božej matky Márie.

Neformálna časť programu ceremónie už bola vyplnená osobnými rozhovormi a posledným fotografovaním. Logistická služba okrem občerstvenia pripravila pre odchádzajúcich vojakov aj prekvapenie v podobe veľkej torty s logom 20. rotácie slovenského kontingentu.

„Nebuďme jeden pre druhého len vojaci, kolegovia ale hlavne priatelia, ktorí si môžu pomôcť a ktorí sebe môžu časom povedať: „Priateľ miluje v každý čas a brat sa rodí v čas súženia.“, Kniha prísloví 17,17

ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...ISAF Afganistan: Nie je dôležité kde sme, ale či sme tam s priateľmi...

Autor: npor. Viktor Sabo , Foto: SLOVCON ISAF - Dátum: 29.11.2013
Čítanosť: 6904
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share