Preskocit navigáciu

Najlacnejšia je kvalitná prevencia


Najlacnejšia je kvalitná prevencia

V priestoroch martinského práporu výcviku sa 5. marca uskutočnilo po niekoľkoročnej prestávke Inštrukčno- metodické cvičenie k príprave techniky na letnú prevádzku. Podľa náčelníka oddelenia vyzbrojovania prevádzky a opráv odboru logistiky Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR podplukovníka Antona Čintalana chcú aj takýmto spôsobom zlepšiť a skvalitniť ošetrovanie techniky a jej prípravu na letnú prevádzku. Martin si vybrali preto, lebo je v ňom dislokovaný prápor výcviku a opravárenský prápor, ktoré sa podieľajú na príprave vojakov i opravách techniky.

„Posledné nepriaznivé trendy z útvarov ukazujú, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť starostlivosti o techniku, aby nedochádzalo k zbytočným materiálnym škodám. Preto sme na tomto zamestnaní poukázali na nedostatky pri ošetrovaní techniky, na príčiny poškodenia motorov nákladných vozidiel v jednom mechanizovanom prápore. Zároveň sme prezentovali opatrenia, ktoré by mali takýmto škodám v budúcnosti zabrániť. Lebo najlacnejšia je kvalitná prevencia,“ zdôrazňuje podplukovník Čintalan.

Technici z celých ozbrojených síl sa v teoretickej časti oboznámili so súčasným stavom i východiskami, ako ho zlepšiť. V praktickej časti, ktorú zorganizovali príslušníci martinského opravárenského práporu aj so správnym postupom pri príprave niektorých druhov techniky na letnú prevádzku: bojového vozidla pechoty (BVP-1), Tatry- 815 a automobilu Aktis 4x4. Účastníci zamestnania sa oboznámili aj s novými olejmi a mazivami, ktoré sú zavádzané do ozbrojených síl a majú trochu inú špecifikáciu. Náčelník Centra materiálového manažmentu trenčianskeho veliteľstva Síl výcviku a podpory podplukovník Peter Dolinay pripomenul, že zamestnanie v Martine by malo pomôcť aj v príprave technického personálu, kde nastala v uplynulom období veľká obmena a odchod mnohých skúsených technikov.

Inštrukčno – metodické cvičenie si pochvaľovali mnohí jeho účastníci. Okrem iného aj poručík Rudolf Franko zo ZAMKIS Ružomberok, rotný Stanislav Janíček z martinského práporu výcviku či rotný Tomáš Tököly zo zvolenskej brigády velenia, riadenia a prieskumu vzdušných síl. Zhodli sa na tom, že im veľmi pomohlo aj preto, aby sa pri príprave techniky a jej údržbe vyvarovali chýb a nedostatkov, ktoré viedli k nemalým materiálnym škodám. Podľa nich by ale práve preto, že skúsených technikov zostalo v útvaroch ako šafranu, privítali väčšie množstvo odborných kurzov a školení.

Po príchode k svojim útvarom by v nich mali účastníci martinského zamestnania v rovnakom duchu uskutočniť inštrukčno-metodické cvičenia. Aby bola príprava techniky na letnú prevádzku čo možno najkvalitnejšia.


Najlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevenciaNajlacnejšia je kvalitná prevencia

Autor: MO SR - Jozef Žiak , Foto: autor - Dátum: 06.03.2014
Čítanosť: 5536
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share