Preskocit navigáciu

Druhá fáza veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk Zelená Vlna 2015 úspešne ukončená


Druhá fáza veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk Zelená Vlna 2015 úspešne ukončená

Za účasti generálporučíka Petra Gajdoša, riadiaceho štábu a samotných cvičiacich riadiaci cvičenia generálmajor Pavel Macko dnes 29. mája vykonal prvotné vyhodnotenie (Hot Wash-Up) veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk pod názvom Zelená Vlna 2015.

Cieľom tohto vyhodnotenia bolo poskytnúť možnosť pre štáb riadenia cvičenia a cvičiacich zdieľať prvotné dojmy (initial impression) z vykonania cvičenia a jeho výsledkov. Zdôraznil pozitívny prístup cvičiacich a vyzdvihol ich snahu učiť sa, zhrnul tiež identifikované poznatky.

Hlavným úsilím bolo dosiahnutie cieľov cvičenia a splnenie výcvikových úloh aj napriek ich vysokým ambíciám. Avšak zdôraznil, že v budúcnosti je nutná účasť zložiek MO SR pri kombinácii plánovania a cvičenia samotného veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk. Náčelníci jednotlivých štábov a skupín tu mali možnosť vyjadriť svoje prvotné postrehy a dojmy, ktoré sa stanú základom pre spracovanie poznatkov z cvičenia (Lessons Identified) a následne vypracovanie plánu implementácie poznatkov spolu s návrhmi riešenia odstránenia nedostatkov v budúcnosti (Lessons Learned). Napriek faktu, že cvičenie na strategickej úrovni s takýmto zámerom bolo náročné a ambiciózne ciele vytvárali značný tlak na cvičiacich, títo preukázali veľkú mieru odhodlania a profesionálneho prístupu k splneniu úloh. Zároveň preukázali, že v OS SR existuje stále dostatočná úroveň flexibility, adaptability a agility – teda atribútov, ktoré velenie OS SR presadzuje v dennom živote vojsk.

Na komplexnej príprave druhej fázy cvičenia mali najväčší podiel príslušníci odboru bojovej prípravy Štábu strategického plánovania. Menovite plk. Ivan Pach, pplk. Norbert Hrib, pplk. Sebastian Csemez, mjr. Ľubomír Morochovič a kpt. Marián Sobčák, s výdatnou podporou odboru bezpečnosti a ochrany informácií a komunikačných a informačných systémov organizovaného mjr. Marekom Hovancom a logistickou podporou organizovanou plk. Petrom Šimekom a mjr. Adrejom Juricom. Aj vďaka týmto, ale aj mnohým ďalším príslušníkom OS SR, mohla byť druhá fáza úspešne vykonávaná.

Po preverení spôsobilostí Ozbrojených síl SR s dôrazom na asistenčné úlohy a riešenia nevojenských ohrození v čase bezpečnosti v rámci pripravenej rozohry bola teda ukončená druhá fáza cvičenia Slovenský Štít 2015.

Cvičenie ponúklo výcvikové príležitosti pre všetky úrovne velenia a riadenia OS SR, reflektovalo na súčasné možné ohrozenia, na ktoré sa musia OS SR v krátkodobom a strednodobom horizonte pripravovať. V rámci plánovaných aktivít zahrnutých do súboru cvičení malo veliteľstvo a štáb operačného zoskupenia možnosť preveriť svoje schopnosti v plánovaní a vykonávaní nevojenských operácií spojených s odstraňovaním následkov ekologických, či humanitárnych incidentov.
Na úspešnom prevedení samotného cvičenia mali najväčšiu zásluhu plk. Peter Pokop, plk. Ján Bujňák, pplk. Vladimír Jaklovský, pplk. Oliver Toderiška, ale aj všetci zúčastnení cvičiaci.

Záverečná fáza tohto cvičenia sa uskutoční na prelome mesiacov september-október vo Výcvikovom priestore Lešť.


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIVIVIVVVVVVIVIVIVI

Autor: ŠbSP , Foto: OS SR - mjr. Š. Zemanovič, MO SR - Michal Psota - Dátum: 29.05.2015
Čítanosť: 3841
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share