Preskocit navigáciu

Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta


Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta

V priestoroch sídla trenčianskeho samosprávneho kraja sa 20. júna uskutočnil už v poradí 9. snem najväčšieho občianskeho združenia, zastupujúceho súčasných i bývalých profesionálnych vojakov na Slovensku, Zväzu vojakov SR. Jeho prezident plukovník v. v. Tomáš Švec na sneme privítal zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálporučíka Pavla Macka, generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov MO SR plukovníka gšt. Radoslava Ivančíka, zástupcu veliteľa pozemných síl OS SR brigádneho generála Juraja Krištofoviča, predsedu trenčianskeho samosprávneho kraja a bývalého ministra obrany Jaroslava Bašku, primátora Trenčína Richarda Rybníčka a ďalších hostí.
Plukovník Švec vo svojej správe zhodnotil činnosť Zväzu od posledného snemu. S uspokojením konštatoval, že aj napriek niektorým problémom sa podarilo udržať Zväz vojakov SR ako silnú, životaschopnú organizáciu, akceptovanú doma i v zahraničí. Rozvíja aktívnu spoluprácu s ďalšími partnerskými organizáciami, združenými v Európskej organizácii vojenských združení a odborov EUROMIL, no najmä s partnermi s krajín V4. Zväz podľa neho podporuje aktivity vedúce k vybudovaniu pamätníka pre neznámeho vojaka v Bratislave, vytvorenie domov sociálnej starostlivosti pre prestarnutých a osamelých bývalých profesionálnych vojakov, vybudovanie vojenského zdravotníckeho zariadenia pre dlhodobo chorých súčasných a bývalých profesionálnych vojakov, trvalú starostlivosť o ranených a inak poškodených vojakov. „Sme radi, že ministerstvo obrany nás berie ako seriózneho partnera. Prejavilo sa to napríklad pri pripomienkovaní zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov či zákona o dobrovoľnej štátnej službe,“ zdôrazňuje plukovník Švec a pripomína, že jednou z najdôležitejších úloh je prilákať do Zväzu vojakov SR profesionálnych vojakov. Najmä mladšiu generáciu. Veď v súčasnosti predstavujú drvivú väčšinu členskej základne, ktorá má vyše 2500 členov predovšetkým vojenskí dôchodcovia.
Okrem Klubu Horná Nitra, kde sú združení mnohí profesionálni vojaci útvaru v Zemianskych Kostoľanoch vznikol aj Klub HRON, v ktorom majú zastúpenie vojenskí profesionáli zo Zvolena a Sliača, či trenčiansky klub Silový trojboj. Ten založili mladí profesionálni vojaci základne KIS a predseda klubu nadporučík Jozef Dubný hovorí, že o členstvo v klube je medzi vojakmi veľký záujem. Na financovanie svojej činnosti tento klub, podobne ako mnohé ďalšie úspešne využíva aj 2 percentá z daní. Podľa plukovníka Šveca práve zaujímavá činnosť spomínaných klubov je zárukou, že sa podarí osloviť čoraz viac profesionálnych vojakov pre prácu v Zväze.
Úlohu, ktorú plní Zväz vojakov SR vo svojich vystúpeniach ocenili generálporučík Macko i brigádny generál Krištofovič. Generál Macko účastníkov snemu, medzi ktorými nechýbal ani 1. viceprezident Zväzu a bývalý náčelník GŠ OS SR generálporučík v. v. Peter Vojtek, generálporučík v. v. Pavel Honzek či generálmajor v. v. Emil Vestenický, oboznámil so súčasným stavom ozbrojených síl, úlohami, ktoré plnia doma i v zahraničí aj s ďalšími perspektívami ich rozvoja. Okrem iného aj v oblasti modernizácie.
V závere svojho snemovania v Trenčíne si delegáti zvolili nového prezidenta. Stal sa ním podplukovník v. v. Eugen Bitera, doterajší predseda najväčšieho klubu v rámci celého zväzu, trenčianskeho Klubu vojenských veteránov, ktorí zdržuje vyše 450 bývalých vojenských profesionálov. Plukovník Švec zaželal svojmu nástupcovi, ktorý počas svojej vojenskej kariéry pôsobil najmä v logistických pozíciách veľa úspechov v napĺňaní stanovených cieľov Zväzu vojakov SR. Podľa názoru oboch medzi patrí hlavne získavať nových členov v radoch profesionálnych vojakov, úpravou základných dokumentov skvalitniť účinnosť a jednotu v rozhodovaní a plánovaní aktivít Zväzu, vytvoriť maximálne ekonomické podmienky pre jeho širšie pôsobenie v spoločnosti, upevňovať spoluprácu s MO SR, GŠ OS SR, orgánmi štátnej správy, postupom času docieliť, aby Zväz vojakov SR mal taký status v spoločnosti, ako niektoré partnerské organizácie, pôsobiace najmä v armádach NATO v západnej a severnej Európe.


Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidentaSnem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidentaSnem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidentaSnem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidentaSnem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 2Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 2Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 2Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 2Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 3Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 3Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 3Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 3Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 4Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 4Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 4Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 4Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 5Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 5Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 5Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 5Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 6Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 6Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 6Snem Zväzu vojakov SR v Trenčíne zvolil nového prezidenta 6

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 21.06.2017
Čítanosť: 2699
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share