Preskocit navigáciu

Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl


Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl

„ Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v každodennom živote. Pri poľnom výcviku, ošetrovaní vozidiel a bojovej techniky, pri operáciách domáceho i medzinárodného krízového manažmentu. Som rád, že dnes už väčšina dôstojníkov vníma poddôstojníkov a poddôstojnícky zbor ako svojich partnerov,“ s uspokojením konštatoval Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim na zhromaždení Hlavného poddôstojníka OS SR, ktoré sa uskutočnilo 22. až 23. februára v priestoroch 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch.
Zároveň však generál Maxim pripomenul, že práve poddôstojníci musia byť vo svojich jednotkách príkladom aj v ustrojenosti a disciplinovanosti, efektívne riadiť svojich podriadených. Aby sa napríklad nestávalo, že pred odchodom útvaru na cvičenie do výcvikového priestoru sa „neočakávane“ zvýši chorobnosť. Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš vo svojom vystúpení vyhodnotil plnenie úloh veliacimi poddôstojníkmi vo výcvikovom roku 2017. Zdôraznil, že úsilie práce celého spektra veliacich poddôstojníkov bolo zamerané aj na aplikovanie zmien v oblastiach kariérnej, odbornej prípravy a vzdelávania mužstva a poddôstojníkov. „Iniciovali sme zmeny príslušných predpisov Hlavného služobného úradu, týkajúcich sa vzdelávania poddôstojníkov, ktoré vstúpili do platnosti v marci 2017. V Poddôstojníckej akadémii boli v priebehu roka uskutočňované kurzy na základe nových programov kariérnych a odborných kurzov. V spolupráci s veliteľmi všetkých zložiek OS SR sme sa zamerali na efektivitu a opodstatnenosť vysielania mužstva a poddôstojníkov do kurzov,“ konštatoval a pripomenul vyslanie účelového zoskupenia Štefánik na posilnenie kolektívnej obrany NATO na východnej hranici, ktoré v Lotyšsku tvorili predovšetkým príslušníci levického mechanizovaného práporu, doplnení ďalšími vojakmi. Svoje úlohy splnilo veľmi dobre, na čom sa v nemalej miere podieľali aj príslušníci mužstva a poddôstojníci pod vedením svojich veliteľov a veliacich poddôstojníkov. Ocenil predovšetkým prácu veliaceho poddôstojníka práporu nadrotmajstra Zoltána Vargu.
Hlavný poddôstojník OS SR pripomenul, že v máji 2017 sa po prvý raz v 64-ročnej histórii školy NATO v nemeckom Oberammergau stal jej veliacim poddôstojníkom vojak z krajín bývalého východného bloku. Štábny nadrotmajster Miroslav Dulaj v tejto pozícii vystriedal svojho holandského kolegu štábneho nadrotmajstra Johna Linnerbanka. Veliacim poddôstojníkom 3. spojovacieho práporu NATO v poľskom Bydgošti sa stal štábny nadrotmajster Martin Bernáth. Následne obaja prítomných poddôstojníkov oboznámili so svojou činnosťou a skúsenosťami z práce v medzinárodnom prostredí. Rovnako aj nadrotmajster Varga s pôsobením účelového zoskupenia Štefánik v Lotyšsku a nadrotmajster Martin Siekela zo seredského ženijného práporu o výsledkoch nasadenia prvej rotácie jednotky NTCB-1 Iracká podpora v Iraku. Štábny nadrotmajster Beluš s uspokojením konštatoval, že v priestoroch Poddôstojníckej akadémie na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine uskutočnil v poradí druhý Kurz operačného plánovania (Battle Staff NCO Course), riadený inštruktormi z Národnej gardy z Indiany (USA) za asistencie absolventov pilotného kurzu z roku 2016. Celý kurz bol vedený v anglickom jazyku. V tomto roku sú naplánované ďalšie kurzy.
Zároveň však štábny nadrotmajster Vladimír Beluš pripomenul, že tendencia znižovania počtov profesionálnych vojakov pokračovala aj v roku 2017. „Musíme si priznať, že výhody, ktoré ponúka štátna služba profesionálneho vojaka na trhu práce, už nedokážu konkurovať civilnému sektoru a znižujúca nezamestnanosť v SR vytvára silné konkurenčné prostredie v boji o kvalifikovanú pracovnú silu. A nie vždy sme v tomto prostredí úspešní. V roku 2017 sa úsilie obsadzovania personálu sústredilo na naplnenie jednotiek plniacich ciele síl. Chýbajú kľúčové funkcie. Najmä velitelia družstiev v hodnosti rotný, kde je naplnenosť len 64,81%. Pretrváva aj vysoká nedoplnenosť vojenského zdravotníctva, vzdušných síl, napríklad operátormi zbraňových systémov. Pretrvávajú problémy v obsadzovaní vodičov nákladných vozidiel s oprávnením „C“ a „E“ z dôvodu vysokých vstupných nákladov na získanie požadovaných oprávnení a nízkych platových podmienok. Žiaľ, chýba nám 705 profesionálnych vojakov v hodnosti slobodník, z ktorých je väčšina vodičov.“
Súčasťou zhromaždenia bolo aj ocenenie najlepších poddôstojníkov. Náčelník GŠ OS SR generál Milan Maxim im spoločne s Hlavným poddôstojníkom OS SR štábnym nadrotmajstrom Vladimírom Belušom osobne odovzdal ocenenia. Osobitne generál Maxim zagratuloval Najlepšiemu poddôstojníkovi OS SR za rok 2017 rotnému Miroslavovi Ďurkovskému z martinského mechanizovaného práporu.
Po vyhodnotení plnenia úloh v minulom výcvikovom roku a stanovení úloh na terajší výcvikový rok vyjadril Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš želanie, nadviazať na všetky pozitíva v uplynulom období a ďalej pokračovať v skvalitňovaní činnosti zboru veliacich poddôstojníkov a celého poddôstojníckeho zboru. Podľa neho je v nadchádzajúcom období najdôležitejšia stabilizácia personálu na jednotlivých stupňoch. Len tak budú môcť byť poddôstojníci aj naďalej plnohodnotnou chrbtovou kosťou našich ozbrojených síl.


Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených sílPoddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených sílPoddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených sílPoddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených sílPoddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 2Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 2Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 2Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 2Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 3Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 3Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 3Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 3Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 4Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 4Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 4Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 4Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 5Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 5Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 5Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 5Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 6Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 6Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 6Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 6Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 7Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 7Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 7Poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živote ozbrojených síl 7

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 26.02.2018
Čítanosť: 1614
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share