Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SR


Veliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SR
Dňa 27. februára 2018 sa konalo veliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SR v priestoroch AOS M. R. Štefánika. Jednou z hlavných tém veliteľského zhromaždenia bolo vyhodnotenie plnenia úloh Personálneho úradu OS SR vo výcvikovom roku 2017, kde riaditeľ Personálneho úradu OS SR plukovník Ing. Ivan SÁLAŠI vyhodnotil vo všetkých oblastiach výcvikový rok 2017 .
 
Riaditeľ PÚ OS SR vo svojom vystúpení hodnotil splnenie hlavných úloh, vyhodnotil plnenie úloh v jednotlivých oblastiach s dôrazom na plnenie úloh v ťažiskovej oblasti práce s vojenským personálom a stanovil úlohy na výcvikový rok 2018. V závere  svojho vystúpenia poďakoval všetkým profesionálnym vojakom a zamestnancom personálneho úradu OS SR za prácu vykonanú v roku 2017.
 
V ďalšej časti zamestnania boli príslušníci Personálneho úradu odmenení pri príležitosti 25. výročia vzniku OS SR pamätnými medailami k 25. výročiu OS SR, ďalej ako prejav spokojnosti s vykonanou prácou v priebehu výcvikového roka udelil riaditeľ Personálneho úradu OS SR vybraným príslušníkom písomné pochvaly.
Program veliteľského zhromaždenia pokračoval vystúpením vedúceho oddelenia výchovných a kultúrnych činností Ing. Františka MATYÁŠA, PhD. na tému „25.výročie vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ a náčelníka skupiny logistiky kapitána Ing. Pavla VIDIEČANA na temu „Rozbor príčin vzniku škôd a prijatých opatrení na predchádzanie ich vzniku za výcvikuvý rok 2017“. 
 
Na záver zamestnania riaditeľ Personálneho úradu OS SR vyjadril presvedčenie, že veliteľské zhromaždenie splnilo svoje ciele a opätovne poďakoval prítomným za vykonanú prácu, poprial všetkým pevné zdravie, spokojnosť v pracovnom a rodinnom živote.

Veliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SRVeliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SRVeliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SRVeliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SRVeliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SR IIVeliteľské zhromaždenie riaditeľa Personálneho úradu OS SR II

Autor: pu os sr - Dátum: 28.02.2018
Čítanosť: 1320
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share